Eğitim İhtiyaç Analizi

Eğitim sürecinin en önemli ve kritik adımı olan eğitim ihtiyaç analizi, organizasyonların ya da kişilerin yapmış oldukları eğitim yatırımlarının geri dönüşümü açısından son derece önemlidir.

İç Eğitmenlik Süreci

Kurumların sahip oldukları bilgiyi en etkin şekilde çalışanlarına aktarabilmeleri için kurum içi eğitmenlik sürecini kuruyoruz. Bu süreç, iç eğitmenlerin belirlenmesinden performans takiplerine kadar geçen tüm adımları içeriyor.

İşe Alım Süreci

Kurumların en kritik kaynakları olan insan kaynağının seçimi, uzun vadeli performansı en çok etkileyen konulardan biridir.

İş Analizi

Kurum içinde yapılan işlerin ve mevcut görevlerin net olarak tanımlanmaması iş süreçlerinde karışıklıklara ve kişilerarası çatışmalara yol açabilmektedir.

Performans Yönetimi

Yapılan işin bölüme ve kişiye göre sonuçlarının net olarak belirlenmesini sağlayan süreçler kuruyoruz. Bu süreçlerin çalışılan sektörün ve yapılan işin doğasına uygun olmasına çok önem gösteriyoruz.

Trimetrix Envanteri

Kurumlar çalışanlarını ne kadar tanıyorlar? Çalışanlar kendilerini ne kadar net tanımlayabiliyorlar? Kişi ile işi arasındaki uyumun derecesi nedir?

Organizasyonel Gelişim Danışmanlığının Faydaları

  • Karlılık
  • Maliyet Yönetimi
  • Müşteri Tatmini
  • Ürün ve hizmet kalitesi
  • Esneklik
  • Öğrenme ve Gelişim
  • İş Tatmini ve Yüksek Motivasyon
  • Sürdürülebilir Performans