Temel Yönetim Becerileri

Yönetici ve yönetici adayları ile temel ve güncel yönetim kavramlarının paylaşılması, vazgeçilmez işlev ve sahip olunması gereken yetkinlikleri kazandırmak…

Çözüm Odaklı Yönetim Yaklaşımı

Yöneticileri, tek sorun çözücü konumundan özgürleştirmek, çözüm üretme sorumluluğunu çalışana iletmek yönünde yöntem paylaşmak…

Yüksek Performans için Geri Bildirim

Yöneticilerin çalışanlara verdikleri geri bildirimleri, risksiz ve objektif şekilde verebilmelerini sağlamak…

Yöneticiler için Koçluk Becerileri

Kurumun, sürdürülebilir yüksek performansı odaklı, yönetici ve çalışanların bireysel gelişimlerini sağlayan bir model kurarak organizasyonu bir üst seviyeye taşımak…

Lider Yönetici

Yönetmekten yol göstermeye uzanan süreç ve yaklaşımların kazandırılması, çalışanın geliştirilmesi yönünde bir iletişim stratejisi izlenmesi…