Etkili İletişim ve Takım Olma

Günümüzün iş dünyasının en temel ve kritik becerilerinden olan iletişim becerilerini geliştirmek ve etkin iletişim becerileri kazandırmak…

Etkili Sunum Becerileri

İş yaşamında yapılan sunumların etkinlik ve kalitesini artırmak, en yeni sunum teknikleri ile mesajın en verimli şekilde aktarılmasını sağlamak…

Eğiticinin Eğitimi

Alanında uzman olan çalışanların bilgilerini kurum içinde en etkin şekilde aktarabilmelerinin yöntemlerini paylaşmak…

Kolaylaştırıcılık (Facilitation)

Kolaylaştırıcılık yönteminin kurum içi toplantı ve projelerde etkin bir şekilde kullanımını sağlamak…

Zaman Yönetimi ve İş Planlama

En değerli kaynağımız olan zamanın etkin ve verimli şekilde yönetilmesinin yollarını paylaşmak…

Pozitif Stres Yönetimi

İş yaşamında bizi olumsuz yönde etkileyen stres konusunda bilgi sahibi olmak…

Çatışma Yönetimi

İnsanlarla anlaşma noktasında, öncelikle kendimizi gözlemleyerek, iletişim kalitesini olumsuz etkileyebilecek alanlarımızı keşfetmek…

Zor İnsanlarla Başa Çıkma

İnsanlarla anlaşma noktasında, öncelikle kendimizi gözlemleyerek, iletişim kalitesini olumsuz etkileyebilecek alanlarımızı keşfetmek…