emel-seven-bozcamBaşkent Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’nü okurken, Siyaset Bilimi ve Uluslar arası İlişkiler Bölümü’nde Çift Anadal Programı’nı tamamladı. Üniversite eğitimi sırasında ulusal ve uluslararası alanda sivil toplum çalışmaları yürüttü. “Avrupa’da Ortak Bir Sivil Toplum Bilincinin Oluşturulması” konulu proje ile Almanya’da çeşitli çalışmalarda bulundu. Takip eden süreçte Belçika sahasında, gençlerle, yetişkinlerle, sivil toplum çalışanlarıyla ve Belçika polisiyle çeşitli eğitim ve proje çalışmaları gerçekleştirdi.

2002-2006 yılları arasında, Tıbbi Sosyal Hizmet alanında üniversite hastanesinde, okul sosyal hizmeti alanında özel kolejde, siyaset bilimi alanında TBMM Dışişleri Komisyonu’nda kısa süreli pratikler yaparken çeşitli sivil toplum kuruluşlarında proje oluşturma ve uygulama çalışmaları gerçekleştirdi. 2008 yılında Proje Koordinatörü olarak çalışmaya başladığı Genç Hayat Vakfı’nda Projeler Koordinatörlüğü görevinde de bulunan uzman eğitmen, şu anda vakfın Eğitim Koordinatörlüğü’nü yürütmektedir. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, yerel yönetimler, Avrupa Birliği’nin bazı organları gibi kurum ve kuruluşlarla eğitim ve proje çalışmaları gerçekleştirdi. Sivil toplum, gönüllülük, sosyal sorumluluk, proje döngüsü, toplumsal cinsiyet eşitliği, şiddetsiz iletişim, iletişim kurma becerileri, ayrımcılık karşıtı yaklaşımlar (kişiler arası ilişkilerde ve kurumsal düzeyde), takım çalışması, grup dinamikleri, liderlik, kolaylaştırıcılık,  krize müdahale, örgütsel yapı, kurumsal kültür, elektronik eğitimler geliştirme ve uygulama, etkili sunum becerileri ile yaygın eğitim teknikleri ağırlıklı olarak eğitim çalışmaları yaptığı konular arasında yer almaktadır.

Eğitim içeriği geliştirme ve eğitim verme çalışmalarına ulusal ve uluslararası düzeyde devam eden eğitmen, 2006 yılı itibariyle Avrupa’da eğitimler vermeye başlamış, 2012 yılında yurt dışındaki çeşitli kuruluşların İstanbul’da buluştuğu projede eğitim içeriği geliştirmiş ve uygulamıştır.

Özellikle gençlerle ve ailelerle çalışma konusunda uzmanlaşmasının ardından kamu personeline ve özel sektöre de eğitimler vermiştir. Bir taraftan Belçika’da faaliyet göstermekte olan ve kendisine 120’yi aşkın derneğin bağlı olduğu bir federasyonun Türkiye Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Bu bağlamda, savunuculuk ve lobicilik çalışmalarının yanı sıra kurumun Türkiye ayaklı eğitim çalışmalarından sorumludur.